onsdag den 26. april 2017

Tiderne Skifter af Poul Abildgaard

"Ikke en spurv falder til jorden, uden at Gud er med den
4/6 stjerner   Bogen kan købes her
Sideantal: 408    Forlag: Eksistensen


Året er 1533, og vi befinder sig i en turbulent og afgørende periode i danmarkshistorien. Det er tiden op til reformationen, Grevens fejde står for døren, og landet er langsomt ved at gå i opløsning.  Som bagsideteksten beskriver, er det; "alles kamp mod alle: Borgerne mod kirken og adelen, adelen mod kirken og bønderne, den katolske kirke mod den spirende lutherdom." Midt i denne kaotiske tid finder vi romanens hovedkarakter, karmelitmunken Oluf, som naturligvis er påvirket af samfundets udvikling. Han forholder sig loyal over for moderkirken, hvilket til tider skaber indre personlige konflikter hos ham. Særligt da kærligheden begynder at blomstre. 

"Olaf, hør på mig. Du kan ikke elske en kirke. En kirke er en bygning, bygget af døde sten. Kirken er ikke virkelig. Lektor Helie har engang sagt til min far, at kirken er en idé. Jeg forstod ikke, hvad han sagde, men én ting forstod jeg: Du kan kun elske et andet menneske, der har et hjerte lige som du selv"

Samtidig er de ydre omgivelser også omgivet af konflikter. Studenterne hærger gaderne, mens maden tages fra de lutherske troende. Det er svært at bevare troen, når gud tillader disse ting. Olaf mentor, Poul Helgesen har dog et svar på dette.; Gud afgav sin almagt på korset. Med andre ord er Gud "her, lige her, hvor du lider. Han sidder sammen med dig". Det er i passager som disse, hvor de teologiske diskussioner bliver taget, at bogen for mig har sin styrke, og hermed bliver rigtig spændende. Efter min mening måtte det gerne have fyldt endnu mere i bogen. 


"Verden tror, at hvis vi ever efter de ægte idealer, vil vi blive lykkelige mennesker. For den slags mennesker lever jo i harmoni med sig selv. Sådan siges det, men det passer ikke. Det forholder sig stik modsat. De ægte idealer vil altid og uafvendeligt gøre dig til et ulykkeligt menneske. Kun et ideal de er parat til at dø for, er et ægte idealDet er oplagt at forlaget Eksistensen udgiver netop denne roman i år, da det også er i år  at reformationen fejrer 500 års jubilæum. En markering som giver anledning til at stoppe op, og tænke på de ting der går forud for os, og hermed undersøge hvordan vores fælles historie er blevet formet.  Personligt havde jeg ikke et stort kendskab til perioden, inden jeg gav mig i kast med romanen, men er glad for at være blevet "et stykke danmarkshistorie" rigere. Jeg havde fx tidligere ingen anelse, om den rolle studenterne og universiteterne spillede under reformationen eller hvem Poul Helgesen, Hans Tausen og Ambrosius bogbinder var. Desværre gjorde mit manglende kendskab dog, at jeg til tider havde en smule svært ved at navigere i romanens plot. Som læser bliver man konfronteret med en anden tids mennesker, hvis handlinger til tider ligger langt fra vores forestillingsverden. Dette kan være en udfordring - men en af de gode, som sætter tanker i gang og udfordre læseren.

"Sandheden holder ikke op med at være sandheden, selvom vi syndere ikke kan efterleve den."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar