torsdag den 20. juli 2017

Tænk vildt! af Rane Willerslev

Det er ikke et moralsk argument. Det er overhovedt ikke et ideologisk argument!
Det handler faktisk om bundlinjen
Forlag: People Press    Sideantal: 160      2/6 stjerner

"Danmark har sgu ikke brug for pæne 12-tals piger. Vi har brug for nogle skøre hjerner, der kan tænke vildt og skabe nybrud inden for forskningen og samfundslivet.Sådan lød det tilbage i august i 2015, da Rane Willerslev udtalte sig om det danske uddannelsessystem.  Rane Willerslev angreb den korrekthedskultur der iflg. ham er blevet opbygget og som er med til at ødelægge innovationen. 

Artiklen skabte livligdebat hos mine medstuderende. Flere mente han havde fat i den lange ende, mens andre følte sig truffet som 12-talspiger og mente at det ikke var et enten eller, når det kommer til udenadslære og innovation. Jeg var selv på sidstnævnte side. Da jeg af princip mener det er vigtigere at lytte til dem man er uenige med end dem man er enige med, følte jeg en hvis form for forpligtigelse til at læse Rane Willerslev nye bog om emnet. Her havde han trodsalt haft mere tid og plads til at argumentere og forklare sine standpunkter.  Det var med disse forudsætninger at jeg gik ind til bogen. (Hele artiklen kan læses her).  

Selve bogens opbygning virker en smule rodet. Først kommer der et par kapitler om hans overtagelse af kulturhistorisk museum i Oslo, så et kapitel om hans tid som pelsjæger i Sibirien og så et par stykker om overtagelsen igen, inden der blev afsluttet med en række kapitler om uddannelsessystemet.  

“De studerende læser ikke et fag. De bliver det”

Jeg føler ikke som læser at der på noget tidspunkt kommer en rød tråd eller fordybelse i emnerne, men at de i stedet bære meget præg af en ensidig subjektiv holdning der taler i absolutter og hvis argumenter ikke er underbygges.  Jeg føler med andre ord ikke der bliver gået mere i dybden end den artikel jeg har læst.  Det er ikke fordi jeg er fuldstændig uenig i det han siger, men synes hans standpunkter bliver præsenteret usagligt i min optik. Der er ikke et blik for at vi i Danmark har brug for forskellige kompetencer, eller for den sagsskyld hvilket pres medbestemmelse kan ligge på medarbejdere, især hvis det ikke gøres rigtig. 

“Det er jo en almindelig anerkendt, at chef er noget, man ansættes som. Leder bliver man først, når medarbejderne følger en”

I bogen præsenteres også Ranes forsøg med at overføre sine erfaringer og oplevelser fra jukagirene  et jægersamlerfolk - til erhvervslivet er enormt spændende.  Her introduceres begreber som det røde rum, det røde råd og magiske cirkler.  Desværre formår han igen ikke rigtig at komme ordentlig i dybden med det, fordi bogen trækker i så mange forskellige retninger.  Bogen er dog fyldt med retoriske punch lines, som det bl.a. kan ses i de citater jeg har medtaget i denne anmeldelse. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar